Dokumanlar

......
 • DAVETİYE Open or Close

  1. Davet eden kişinin pasaportu ( kişi eğer Rusya Federasyonu vatandaşı ise ) veya sürekli oturum izni ( Rusya Federasyonu'nda sürekli ikamet eden yabancı ülke vatandaşları için ),
  2. Davet eden kişiden Rusya Federasyonu'na giriş davetiyesi için dilekçe ,
  3. Rusya Federasyonu'na davet edilecek kişinin pasaport fotokopisi ,
  4. Davet eden kişiden davet ettiği kişi Rusya Federasyonu'nda bulunduğu süre boyunca maddi yönden yardım edeceğine , sağlık giderlerini karşılayacağına ve kalacak yer sorunu olmayacağına dair garanti belgesi ,
  5. Davetiye çıkarmak için devlete ödenen ücretin fişi.


 • GÖÇMEN KAYDI Open or Close

  1. Yabancı ülke vatandaşının varacağı yere gеldiğinin belgesi ,
  2. Pasaport ( fotokopi) ,
  3. Göçmen kartı fotokopisi ,
  4. Odene fatura.


 • RUSYA FEDERASYONU GEÇİCİ OTURUM İZNİ Open or Close

  Geçici oturum izni , yabancı ülke vatandaşı veya vatansız kişiye sürekli oturum izni alana kadar Rusya Federasyonu'nda geçici yaşama izni veren belgedir.Bu izin yabancı ülke vatandaşının veya vatansız kişinin kimlik bilgilerinin yazılı olduğu belgeye basılan mühürle yada vatansız kişiye Rusya Federasyonu'un belirlediği formda ayrı bir belge olarak verilir.
  Geçici oturumun izninin süresi üç yıl olup Rusya Federasyonu kanunlarına göre uzatma işlemi yapılamaz.
  Gerekli evraklar:
  1. Geçici oturum izni için dilekçe ,
  2. Siyah-beyaz veya renkli 35 x 45 mm 5 adet fotoğraf , aynı zamanda dilekçede adı geçen ve reşit olmayan çocukların 2'şer fotoğrafı ,
  3. Noter onaylı pasaport tercümesi ( geçici oturum izninin 3 senelik verdiği düşünülerek pasaport uzatma zorunluluğu olmaması için en az 3 yıl süreli ). Sınırı geçtiğine dair mühür basılmış göçmen kartının fotokopisi , göçmen kayıt belgesi orjinali ve fotokopisi , geçerli vize fotokopisi ,
  4. Cumhuriyet savcılığından alınmış apostilli veya konsolosluk onaylı adli sicil kaydı ,
  5. Apostilli evlilik kayıt örneği ,
  6. 18 yaşını geçmemiş çocuğun doğum belgesi ve kimliği ( eğer varsa pasaportu) ,
  7. 14 yaşından 18 yaşına kadar olan çocukların Rusya Federasyonu'nda yaşamak istediğine dair noter onaylı belge ,
  8. 1000 rublelik bankaya ödenmiş fatura. Aynı zamanda başvuru yapacak reşit olmayan çocuklar içinde gerekli. Fatura başvuru yapan kişi adına düzenlenmeli.
  9. Diploma ( anket için ) ,
  10. Reşit olmayan çocuklar da dahil sağlık belgeleri.

  Hastalık kodu Hastalık adı
  А50-А53.9, А55, А57, А30 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  (( sifilis , zührevi hastalıklar ),
  ( Şovgenova , 55)

  В20-В24 HIV virüsü taşımadığına dair sertifika
  ( Krasnooktyabırskaya ,43)
  А15-А19 Tüberküloz ( Komsomolskaya ,278 )
  Narkoloji ( Kujorskaya , 91)


 • SÜREKLİ OTURUM İZNİ Open or Close

  Sürekli oturum izni – Yabancı ülke vatandaşı veya vatansız kişiye Rusya Federasyonu'nda yaşama aynı zamanda Rusya Federasyonu'na serbest giriş-çıkışa izin veren belgedir.Sürekli oturum izni aynı zamanda vatansız olan kişi içinde kimlik yerine geçer ve 5 yıl süreyle verilir.
  Yabancı vatandaş geçici oturum iznine istinaden sürekli oturum izni alana kadar Rusya Federasyonu'nda en az bir yıl yaşamak zorundadır.
  Kişi sürekli oturum izni almak için , yaşadığı yerde bulunan Rusya Federal Göçmen Bürosu'na geçici oturum izninin süresinin bitimine en az 6 ay kala 2 adet dilekçe ile başvurmak zorundadır.
  Gerekli evraklar:
  1. Dilekçe
  2. 5 adet 35 x 45 mm ebadında parlamayan fotoğraf , aynı zamanda dilekçede belirtilen reşit olmayan cocukların da fotoğrafları,
  3. Kimlik (tercümesi yapılmış noter onaylı pasaport) ,
  4. Geçici oturum izni ,
  5. Başvuruda bulunan kişinin ve ailesinin Rusya Federasyonu'nda yaşamasını sağlayacak geliri ( kişi başı asgari 5736 ruble ) olduğunu gösteren belge veya işgöremezlik raporu ( gelir belgesi , vergi dairesi onaylı vergi beyan belgesi , çalıştığı işyerinden çalıiıyor belgesi , işci karnesi , emekli kartı , sosyal güvenlik maaş belgesi , nafaka aldığına dair belge , bankada faizde parası olması durumunda hesap numarası ve banka karnesi , varis olduğunun belgesi , kanunların yasaklamadığı bir işle uğraştının belgesi ) ,
  6. 18 yaşını geçmemiş çocuğun doğum belgesi ve kimliği ( eğer varsa pasaportu) ,
  7. 14 yaşından 18 yaşına kadar olan çocukların Rusya Federasyonu'nda yaşamak istediğine dair noter onaylı belge ,
  8. Yaşayacak yeri olduğuna dair belge ( tapu belgesi , ev sahibinin pasaport fotokopisive noter onaylı vekalet ).
  9. 2000 rublelik bankaya ödenmiş fatura. Fatura başvuru yapan kişi adına düzenlenmeli.
  Sağlık belgeleri
  Çevre için tehlike oluşturan enfeksiyonel hastalığı olanların başvuruları geri çevrilebilinir , geçici oturumu veya sirekli oturumu olan yabancı vatandaşların yada vatansız kişilerin evrakları iptal edilebilinir , Rusya Federasyonu'ndaki çalışma izinleri iptal edilebilinir.

  Hastalık kodu Hastalık adı
  А50-А53.9, А55, А57, А30 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  (( sifilis , zührevi hastalıklar ),
  ( Şovgenova , 55)

  В20-В24 HIV virüsü taşımadığına dair sertifika
  ( Krasnooktyabırskaya ,43)
  А15-А19 Tüberküloz ( Komsomolskaya ,278 )
  Narkoloji ( Kujorskaya , 91) • SÜREKLİ OTURUMU UZATMA Open or Close

  1. Kimlik (tercümesi yapılmış noter onaylı pasaport) ,
  2. Sürekli oturum izninin fotokopisi ,
  3. Başvuruda bulunan kişinin ve ailesinin Rusya Federasyonu'nda yaşamasını sağlayacak geliri ( kişi başı asgari 5736 ruble ) olduğunu gösteren belge veya işgöremezlik raporu ( gelir belgesi , vergi dairesi onaylı vergi beyan belgesi , çalıştığı işyerinden çalıiıyor belgesi , işci karnesi , emekli kartı , sosyal güvenlik maaş belgesi , nafaka aldığına dair belge , bankada faizde parası olması durumunda hesap numarası ve banka karnesi , varis olduğunun belgesi , kanunların yasaklamadığı bir işle uğraştının belgesi ) ,
  4. 2000 rublelik bankaya ödenmiş fatura. Fatura başvuru yapan kişi adına düzenlenmeli.
  5. 2 adet dilekçe.